วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ขนส่ง!! ธุรกิจที่เกิดโอกาสในภาวะวิกฤตโคโรน่า-19


   ในปัจุบันธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ามีการเติบโตเรื่อยมา เป็นไปในทิศทางที่ดีตลอด  หลักการง่ายๆสำหรับธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าก็คือ......ที่ไหนมีคนคนก็ต้องกินต้องใช้ เมื่อมีการต้องกินต้องใช้ ก็ต้องมีการขนส่ง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงในแต่ละส่วนเป็นทอดๆตามกันมา ซึ่งเส้นทางการขนถ่ายสินค้าจะขยายไปตามสถานที่เมืองสู่ชุมชน 

    ยิ่งในขณะนี้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตของโรคระบาดอย่างเจ้า 👉👉👉ไวรัสโคโรน่า-19 ด้วยแล้ว ในวิกฤตแบบนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจประเภทขนส่งอย่างมาก เพราะทุกคนไม่สามารถเดินทาง หรือต้องลดการเดินทางลงอย่างเห็นได้ชัด ยิ่ง บวกกับเทคโนโลยีที่สร้างแอพพลิเคชั่นให้สะดวกและง่ายในการสั่งสินค้าส่งต่อห่วงโซ่รายได้ไปสู่ธุรกิจขนส่ง

ดังนั้นเราควรเติบโตอย่างมีระบบเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพได้อย่างมั่นคง มีลูกค้าหลายท่านถามว่ายากมั้ย ทำอย่างไร เรามาดูขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนจัดตั้งหจก.ขนส่งกันนะค่ะ  "บริการมืออาชีพในราคาเหมาจ่ายเพียง 6,000 บาท!! "

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งหจก.
1.จองชื่อในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
2.ส่งข้อมูลและจัดทำเอกสาร
3.นัดเซ็นเอกสาร
4.ดำเนินการจดทะเบียน
5.ส่งคืนเอกสาร

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหจก.ขนส่ง🚚🚚🚚
1. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนจำนวน 2 ท่าน
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งของหจก. 
3. แผนที่ตั้ง

บริการของเราดำเนินการให้ตั้งแต่ การจองชื่อ การจัดทำเอกสาร และรับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนให้ที่พาณิชย์จังหวัด เพียงแค่ท่านส่งข้อมูลให้ทางเรา โทร.ปรึกษาก่อนการตัดสินใจ สายตรงได้ที่เติ้ลเลยนะค่ะ 090 127 0586 Line ID : suptle.tปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ตัวอย่างตราห้างหุ้นส่วนและตราประทับบริษัท

                                               ...